Svenskundervisning på Lärcentrum i Boden.

Om du vill hjälpa till

Många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina just nu.

Bodens kommuns verksamheter har i dagsläget inte behov av privatbostäder för uthyrning.

Vänd dig gärna till de etablerade välgörenhetsorganisationer som finns lokalt. De har strukturer och rutiner för hjälpinsatser som når fram och kunskap om vad som behövs.

Vill du hjälpa till kan du ta kontakt med:

Kontakt med Bodens kommun

Om du företräder en organisation som vill göra saker för flyktingarna och gärna vill finnas på den här listan: skicka e-post till krisledning@boden.se
Beskriv vad ni vill göra för flyktingarna och vad ni behöver volontärhjälp med. Ange kontaktuppgifter, gärna både e-post, telefon och webbadress.  

Om du har andra frågor till Bodens kommun: skicka e-post till krisledning@boden.se

Senast uppdaterad: 2023-09-25