Lärlingsutbildning

Vill du läsa en utbildning där största delen av utbildningen genomförs på en arbetsplats? Då kan lärlingsutbildning vara något för dig. Du läser gymnasiala yrkeskurser och gör det alltså på en arbetsplats. Vissa teoretiska delar kan även vara förlagda på skolan. Med en lärlingsutbildning får du snabbt kontakter i branschen och yrkeserfarenheter.

Är du intresserad av lärlingsutbildning?

Denna utbildningsform är öppen för dig som har fyllt 20 år eller har avslutat gymnasieskolan. Lärlingsutbildningen är en individanpassad och yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå. Lärandet sker i huvudsak ute på ett företag i den verkliga och praktiska arbetsmiljön. Utbildningens längd kan variera från 20 veckor och upp till ett år. Antagning till platser kan ske när som helst under året. 

Fem snabba fakta

  • Utbildningen är kostnadsfri för både deltagare och företaget
  • Handledare i det utbildande företaget är ett krav
  • Företaget kan i vissa fall få  möjlighet till ekonomisk ersättning
  • Utbildningen följer arbetslivets villkor och har inga studieuppehåll.
  • Utbildningen berättigar till studiefinansiering via CSN.

För mer information och ansökan kontakta våra studie och yrkesvägledare, kontaktinformation finns på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2020-11-02