Lärvux, särskild utbildning för vuxna

På lärvux kan du läsa både gymnasiala och grundläggande kurser som exempelvis: svenska ,samhällskunskap, matematik, historia, engelska   mfl.

För mer information om kurser ansökan och antagning kontakta vår studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter finns på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2020-11-02