Frågor och svar för leverantörer med anledning av coronavirus

Här får du som levererar varor och tjänster till Bodens kommuns svar på frågor med anledning av coronavirus.

Har du information om förändrade eller uteblivna leveranser till Bodens kommun, kontakta Upphandlingsenheten så att vi kan vidta åtgärder i ett tidigt skede.

Har du frågor som inte besvaras här, kontakta Upphandlingsenheten.

Är jag skyldig att leverera avtalade varor och tjänster till kommunen?

När det gäller leveranser av varor och tjänster följer Bodens kommun Folkhälsomyndighetens råd. Så länge det inte finns några restriktioner i Sverige är vår tolkning att alla leverantörer har fullt leveransåtagande enligt ingångna avtal. Om Folkhälsomyndigheten skulle ge råd att vissa situationer ska undvikas även här i Sverige kan det ändras. 

Vi kan inte leverera enligt avtal på grund av coronavirus, hur ska vi hantera detta?

Om en leverantör inte kan leverera enligt avtal, och om Bodens kommun har ett akut behov, har kommunen möjlighet att köpa varan eller tjänsten hos valfri leverantör. När den avtalade leverantören har meddelat Bodens kommun via mejl att den åter har leveranskapacitet kommer kommande behov att beställas hos den avtalade leverantören.

Kommer kommunen att utdöma vite, kräva kompensation eller annan ersättning om vi inte kan leverera?

Vite eller annan kompensation kommer inte att utkrävas med automatik. Det görs en bedömning i varje enskilt fall. Kontakta Upphandlingsenheten, 0921-62000 (växel), inger.lundberg@boden.se.

Kan kommunen avbeställa en vara eller tjänst med anledning av coronasmittan?

Avbeställning, oavsett anledning, är möjligt om avtalet tillåter det. 

Får jag ersättning vid avbeställning av vara eller tjänst?

Avbeställning som görs i enlighet med avtal medger ingen ersättning. I andra fall är det viktigt att ha en nära dialog med den verksamhet som har beställt. 

Jag är osäker hur jag ska agera, vem hos kommunen kan jag kontakta?

Aktuell information med anledning av coronaviruset finns på boden.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om du har frågor som rör leverans av varor och tjänster, kontakta Inköps- och Upphandlingschef inger.modig-lind@boden.se, alternativt upphandling@boden.se.

I mer specifika fall, kontakta den verksamhet som har beställt.

Senast uppdaterad: 2022-03-08