Business By Women

Business By Women är ett nätverk för kvinnor som leder och driver företag i Bodens kommun.

Syftet med nätverket är att:

  • Främja ett jämställt näringsliv, samt att förbättra företagsklimatet mellan kvinnor och män.
  • Ge företagande kvinnor och deras branscher större delaktighet och inflytande i kommunens näringslivsarbete.
  • Syfta till att kvinnor som driver företag skall ges möjligheter att utveckla sina företag, hitta nya marknader, utbyta erfarenheter och få tillgång till ett bredare nätverk i och utanför Boden.
  • Använda nätverket som mötesplats för att utbyta erfarenheter, coacha varandra, utöka kontakter med andra företag och initiera branschöverskridande aktiviteter.
  • Syfta till att medvetandegöra företagare om både mäns och kvinnors betydelse i affärsnätverk.
  • Syfta till att öka samverkan och samarbete för affärer mellan kvinnor och män.
  • Öka lönsamhet, möjlighet till tillväxt, affärsmöjligheter.
  • Stärka varje företagare genom att ge möjligheter att skapa nätverk och hitta samarbetspartners.
  • Medverka till att deltagarna kommer att se möjligheterna, att hitta merförsäljning, tjänsteutveckling och bredda verksamheten och på så sätt öka omsättningen.
  • Medverka till att deltagarna kommer att se möjligheter i att göra gemensamma upphandlingar och på så sätt utvidga möjligheten till affärer.

Kommande nätverksträffar

Tredje torsdagen varje månad kl. 07.30-09.00, se evenemangskalendern för datum. 

Plats

Bodensia, restaurangen. Träffarna är kostnadsfria och Bodens kommun bjuder på frukost. 

För frågor kontakta Ann-Louice Lövgren Engström, tel 070-574 03 68.

Senast uppdaterad: 2020-03-10