Finansiering

Om du behöver kapital för att ditt företag ska kunna utvecklas och växa finns en rad olika stöd att söka. Vi hjälper gärna till att hitta stöd eller finansiering till ditt företag.

Marknadsföringsstöd (0-3 år)

När andra möjligheter till stöd för den aktuella insatsen är uttömda t ex via Region Norrbotten/Tillväxtverket finns det möjlighet att söka via oss. Företaget ska ha sin verksamhet i Boden. Du som har ett företag som är mellan 0-3 år kan söka marknadsföringsstöd. Ansökan hittar du nedan och görs via e-tjänst.

 KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN OM MARKNADSFÖRINGSSTÖD 

Tillfälligt företagsstöd - Utvecklingsstöd för nya affärsmodeller och marknader i utmanade tider 

Nu kan små och medelstora företag i Boden som har drabbats extra hårt av Covid-19 och som vidtar omställningsåtgärder (nya affärsmodeller och nya marknader) för företagets långsiktiga överlevnad ansöka om ett utvecklingsstöd på 75% av omställningskostnaderna, maximalt 50.000 kr. Andra ansökningsperioden är öppen från 3/8-31/8. Ansökan hitta du nedan och görs via e-tjänst. 

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL ANSÖKAN

Alla inkomna handlingar är allmänna handlingar (offentliga handlingar). 

På grund av semestertider så är handläggning av inkommande ansökningar och rekvisitioner längre än vanligt. 

Senast uppdaterad: 2020-08-02