Inköp och avtal, service och tillstånd

Inköp och avtal 

Här hittar du information om upphandlingar samt kommunens inköp och avtal.

 

Kommunal service och tillstånd

Här har vi samlat länkar till kommunala tjänster som du som företagare kan ha nytta av. I kommunens servicekatalog kan du hitta fler offentliga tjänster.  

 

Bygg, vatten och avlopp

Bygglov

Grävningstillstånd och trafikanordningsplatser

Kommunalt vatten och avlopp

 

Gator, torg och parker

Torghandel

Parkeringstillstånd

 

Mat, dryck, tobak och läkemedel

Elektroniska cigaretter

Livsmedel

Receptfria läkemedel

Serveringstillstånd (alkohol/utskänkningstillstånd) 

Tobak

 

Miljöskydd och lantbruk 

Avfall, renhållning och återvinning

Djur och lantbruk

Miljöfarlig verksamhet

 

Brand

Brandskydd

 

Skol-, omsorg- och hygienverksamhet

Fristående förskolor

Hygien- och undervisningslokaler

Senast uppdaterad: 2020-12-08