Nätverk

Lokala nätverk

Business By Women

Business By Women är ett nätverk för kvinnor som leder och driver företag i Bodens kommun.

Företagarna Boden 

Nätverk för företagare och dess nätverk. 

Boden Turism 

Nätverk för företag och organisationer inom besöksnäringen. 

Uppfinnarföreningen Idé-Akuten Boden

Hjälper uppfinnare att få sina idéer och produkter att nå marknaden. 

 

Riksnätverk 

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder drygt 55 000 små, medelstora och stora företag. 

Handelskammaren Norrbotten

Affärer och påverkansarbete inom infrastruktur, internationell handel och kompetens.

Business Sweden

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning.

Senast uppdaterad: 2018-05-21