Kommunal näringslivsinformation

Bodens kommun arbetar för att underlätta företagens tillväxt genom rådgivning, effektiva tillståndsprocesser, snabb markexploatering, finansieringslösningar och nya nätverk.

 

Ladda ner dokument
Tillväxtprogrammet
Senast uppdaterad: 2018-06-05