Vy över mark i Svartbyn.

FAQ H2 Green Steel

H2 Green Steel grundandes 2020 för att de ville bygga en storskalig fossilfri stålproduktion i Norrbotten. De beräknar nu att producera cirka fem miljoner ton fossilfritt stål innan år 2030. På så sätt ska de bidra till klimatomställningen av den europeiska stålindustrin som annars är en av industrierna med störst koldioxidutsläpp.

Norr om Boden, i norra Svartbyn, ska bolaget bygga ett stålverk. Intill den här sidan svarar bolaget tillsammans med Bodens kommun på några vanliga frågor.

Ladda ner dokument
The next generation green indu...
Senast uppdaterad: 2022-05-03