Näringslivsprojekt

Kommunledningskontoret driver och medfinansierar en rad olika projekt. Under länkarna i vänstermenyn hittar du en kort information de olika projekten. Vill du ha mer information så hittar du kontaktuppgifter under varje projekt.

Senast uppdaterad: 2018-11-29