Dator, penna, papper och glasögon på skrivbord.

Ändringar i stöd till pensionärsföreningar

Stödet till pensionärsföreningar har ändrats för att omfatta fler föreningar och möjliggöra för lättare fördelning och ansökan.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade under sammanträde den 13 juni att revidera stödet till pensionärsföreningar. Istället för att baseras på antal aktiviteter och deltagare så fördelas stödet per inrapporterade antal medlemmar som pensionärsföreningarna har i Bodens kommun. Förutom att fördelningsformen av stödet förändrats så har även ansökningsdatumen ändrats till den 31 juli samt 31 januari.

Föreningar som kan söka stödet är föreningar vilka med lokalavdelning representerar riksorganisationerna Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges pensionärers riksförbund (SPRF), Sveriges pensionärsförbund seniorerna (SPF), Svenska Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF) samt Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG).

För att möjliggöra för berörda föreningar att ta del av stödet så har Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen tagit fram en ny enklare blankett för ansökan samt förlängt aktuell ansökningsperiod till den 30 september. 

För mer information om stödet, ansökningsblankett och frågor, se följande länk: Stöd till pensionärsföreningar

Bodens kommun / Föreningsservice

 

Senast uppdaterad: 2023-10-13