Gråhårig man i skjorta framför kartbild på projektorskärm.

Boden vill expandera på gamla sjukhustomten

Bodens kommun köper Garnisfastigheter. Förvärvet avses utgöra grunden för ett kommunalt näringsfastighetsbolag. Här kommer Bodens kommun att planera ett nytt korttidsboende, men även för nya verksamheter. "Vi har stor efterfrågan på centralt belägen mark", säger kommunalrådet Inge Andersson.

Bodens kommun köper aktierna i Garnisfastigheter AB från Region Norrbotten den 1 september 2018. Bolaget kommer att bli grunden för ett kommunalt näringsfastighetsbolag och byter namn till Bodens Näringsfastigheter AB. Förutom 32 000 m2 lokalyta och 14 hektar mark kan bolaget komma att inrymma andra fastigheter för näringsändamål, exempelvis parkeringshus.
– Vi ser även en framtida expansion kring BUAB på Boden Business Park och det är viktigt att inte fastighetsfrågorna tar fokus från arbetet med etableringar, kommenterar kommunchefen Mats Berg.

Ytorna inom Garnisfastigheter kommer väl till pass för kommunens planer på ett nytt korttidsboende. Siktet är inställt på den tidigare lungkliniken och direkt efter förvärvet startar förberedelserna.  Bolagsköpet innebär att kommunen tar kontroll över ett stort markområde, som är relativt centralt beläget. Här finns goda möjligheter att bygga bostäder, men även att etablera nya
– De senaste åren har Boden blivit väldigt hett för nya etableringar. Vi har många intressenter som vill prata med oss och efterfrågan på centralt belägen mark är stor, säger kommunalrådet Inge Andersson.

FÖR NÄRMARE INFORMATION KONTAKTA:
kommunstyrelsens ordförande Inge Andersson | 0921-621 11
kommunchef Mats Berg | 0921-621 10

Senast uppdaterad: 2018-05-31