Ritning över parkarbete. I mitten syns en hjärtformad konstruktion.

Bodenhjärtat anläggs

Parkenheten uppdaterar en av Bodens grönytor till en ny fickpark och mötesplats, Bodenhjärtat. Parken kommer att omgärdas av perennplanteringar med vårlökar, buskar och träd. Vi ska vara färdiga till sommaren 2019. Det är då Boden fyller 100 år och vi hoppas att ni kommer att trivas här.

Nedanför finns en bild som bilaga.

Ladda ner dokument
Skylt - Bodenhjärtat
Senast uppdaterad: 2018-10-01