räddningstjänsten boden

Eldningsförbud i Bodens kommun

Det råder eldningsförbud i Bodens kommun från och med 16 juli klockan 16.00. Eldningsförbudet gäller för all eldning utomhus med undantag från i förväg iordningställda grillplatser eller utegrillar i trädgårdar. 

Det är många skogsbränder runt om i länet och vi vill att alla tänker till innan ni använder verktyg som slår gnistor och även på var ni kastar cigarettfimpar. 

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld såväl i skog, mark som på villatomter fram till dess att förbudet är upphävt. Grillning med grillkol och briketter är dock tillåten i ”för ändamålet framtagna grillar” och särskilt iordningställda grillplatser i sten, betong eller liknande under förutsättning att försiktighet iakttas. Engångsgrillar är inte en säker grillplats och ska därför inte användas.

Läs mer om eldningsförbud här:

www.lansstyrelsen.se/norrbotten/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-16-eldningsforbud-i-lanet.html

Senast uppdaterad: 2018-08-06