lägereld vid Korpforsen

Eldningsförbudet upphör

Eldningsförbudet är från och med kl 12:00 idag den 7 augusti hävt.

Eldningsförbudet i Norrbotten upphör klockan 12:00  tisdagen den 7 augusti. Länsstyrelsen har efter samråd med räddningstjänsterna i länet beslutat att upphäva beslutet om att förbjuda all eldning i länet. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. 

Räddningstjänsterna uppmanar ändå allmänheten till försiktighet när man eldar utomhus då det fortfarande är risk för brand i skog och mark.

Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs av räddningstjänsten. 

Läs mer här: https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-08-07-eldningsforbud-i-lanet-upphor.html

Senast uppdaterad: 2018-08-07