Sjö i förgrunden. Byggnader i bakgrunden. Solen skiner.

Fisk blir biogas i kampen mot alger

Bodens kommun tar nu krafttag mot algblomningen. Nästa vecka kommer ett specialistföretag att påbörja det första storskaliga reduktionsfisket i Boden.

Vi har länge haft stora, återkommande problem med algblomningen i vattendragen i centrala Boden. Sommarens gynnsamma förhållanden för algerna har gjort att situationen varit särskilt besvärlig,

– Fisket ser vi som en del av lösningen för att skapa friskare sjöar med större siktdjup. Reduktionsfiske har pågått i sjöarna i omgångar sedan 1990-talet, men inte provats i denna omfattning förut. Fisket kommer att bedrivas av Klara Vatten, ett företag med erfarenhet att bedriva projekt i sjöar med liknande problematik, säger Sara Chlot, miljöstrateg vid Bodens kommun. 

Fisket inriktar sig på vitfisk som mört och brax, som finns i överflöd. Det är den fisken som livnär sig på zooplankton, och skapar en obalans i sjöarna som gynnar algblomningen. Projektet finansieras till 90 procent statligt i form av LOVA-bidraget, som finns till just för lokala vattenvårdsprojekt. 

– Målet med årets fiske är att fånga omkring 30 ton vitfisk i sjöarna. I liknande projekt har siktdjupet i sjön fördubblats redan efter en säsongs fiske, säger Nils Hansson, projektledare vid Vatten- och avloppsavdelningen inom Bodens kommun. 

Fisket kommer att ske med en 300 meter lång not speciellt framtagen för reduktionsfiske. Vitfisken ska sorteras ut och transporteras till Bodens biogasanläggning för att i slutändan omvandlas till fordonsbränsle.

Senast uppdaterad: 2018-09-06