Folkmyller inomhus. Några sitter, andra står runt ståbord.

Företagsklimatet allt bättre i Bodens kommun

Boden ligger bra till i de mätningar av företagsklimat som redovisats under våren. Bäst i länet enligt Svenskt Näringslivs enkät. Trea i landet enligt SKL:s undersökning Öppna jämförelser. "Det känns naturligtvis väldigt bra. Vi har en bred samsyn kring hur viktigt företagsklimatet är och vi har dessutom en bra dialog med företrädare för näringslivet. Vi har en stabil trend uppåt, kommenterar Inge Andersson", kommunstyrelsens ordförande i Boden.

För ett par veckor sedan placerade sig Bodens kommun på en fin tredjeplats i den rikstäckande undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting gör avseende hur företagen uppfattar den kommunala servicen. Nu visar Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet att Boden är bäst i länet.

– Resultatet är förstås glädjande, det känns väldigt bra. Jag tror att företagen numera känner att vi har en bred samsyn i att företagsklimatet är viktigt. Dessutom har vi en bra dialog, säger Inge Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunchefen Mats Berg, som även fungerar som näringslivschef, är inne på samma spår:
– Hela organisationen, både politik och tjänst, vill skapa bra förutsättningar för näringslivet. Då drar vi åt samma håll och det ger effekt. Då ser företagen att det händer saker.

I höst kommer enkätresultatet att ha omsatts i en kommunranking. Då vägs enkätsvaren samman med vissa statistikuppgifter. Andersson och Berg är försiktigt optimistiska.
–Vi har haft en stabil trend under de senaste åren. Jag tror vi fortsätter uppåt i rankingen, kommenterar Inge Andersson.

Mats Berg instämmer:
– I vilket fall så har vi bestämt oss för att våga satsa uppåt. Jag är övertygad om att det är en attityd som de flesta bodensare både tycker om och tjänar på i längden.

För närmare kommentarer kontakta Inge Andersson, 0921 – 62 111, eller Mats Berg, 0921 – 62 110.

Senast uppdaterad: 2018-05-31