Majbrasa

Fortsatt eldningsförbud

På grund av extrem torka och hög brandrisk råder eldningsförbud i Norrbotten sedan den 16 juli. Var försiktig och gör vad du kan för att undvika att orsaka en brand.

Det torra och varma vädret gör att det blir extremt torrt i skog och mark. Därför har Länsstyrelsen i Norrbotten i samråd med de kommunala räddningstjänsterna beslutat utfärda eldningsförbud i länet som gäller tillsvidare. Det är fortsatt absolut förbjudet att elda med öppen eld. Ingen, som vistas i skog och mark ska låta sig ”luras” av att det kommer någon liten regnskur, det är mycket torrt djupt ner i markerna.

MSB har gått ut med en uppmaning om att skärpa eldningsförbudet till att även inkludera grillning på egen tomt. Länsstyrelsen i Norrbotten har dock valt att inte generellt höja nivån på eldningsförbudet i Norrbotten utan lämnat det upp till varje kommun att bestämma. Bodens kommun har inte valt att höja nivån till att även inkludera grillning.

Det här gäller i dagsläget för eldningsförbudet:
  • INTE tillåtet att använda engångsgrill eftersom det inte är en säker grillplats.
  • INTE tillåtet att göra upp eld på marken.
  • INTE tillåtet att elda med ved i särskilt för ändamålet iordningställda grillplatser och eldstäder i sten, betong eller likande, inte heller i tillfälligt anordnade grillplatser.
  • INTE tillåtet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.
  • tillåtet att grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en ändamålsenlig grill.
  • tillåtet att grilla med kol eller briketter i särskilt för ändamålet iordningsställda grillplatser i sten, betong eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
  • tillåtet att använda campingkök, stormkök och liknande om de placeras på eldsäkert underlag som sten, grus eller sand.

NOTERA: Ställ alltid grillen på eldsäkert underlag, även på egen tomt.

Undvik även att:
  • röka i skog och mark samt kasta cigarettfimpar på marken.
  • arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera).
  • använda verktyg eller annat som kan slå gnistor.

Länsstyrelsen uppmanar till mycket stor aktsamhet och avråder från att använda iordningsställda grillplatser i skog och mark med tanke på den extremt stora brandrisk som råder för närvarande.

Den som bryter mot eldningsförbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Mer information om bränderna https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/bygga-och-bo/krisberedskap/aktuellt-lage-gallande-skogsbrander-i-norrbotten.html

Mer information om eldningsförbudet: https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-16-eldningsforbud-i-hela-lanet.html

 

 

Senast uppdaterad: 2018-08-06