Affärsutvecklaren Thomas Fägerman intill Boden Business Park och 97:an.

Han ska få miljöteknikbranschen att blomstra

Thomas Fägerman är mannen som fått i uppdrag att utveckla miljöteknikbranschen i Boden. Han tar sig an det nya jobbet med stort miljöengagemang och modiga visioner – som att förbereda 97:an för elektrifiering.

Det kommunala utvecklingsbolaget Bodens Utveckling AB (BUAB) har fått tillökning på Boden Business Park i Sävast. I maj anställdes Thomas Fägerman som ny affärsutvecklare inom området miljöteknik. Han har en lång erfarenhet inom miljöteknikbranschen och kommer närmast från en tjänst som arbetschef på Swerock AB. 
Som verktyg i arbetet har han bland annat event, kunskapsspridning, innovationsstöd, etableringsstöd och fastighetsutveckling. Det sistnämnda handlar bland annat om att fylla upp ett industriområde med företag med verksamhet inom miljöteknik och återvinning mellan Brändkläppens avfallsanläggning och bergtäkten i Svalget. 
– Jag har kontakt med ett par som har idéer så vi får se om man kan bilda företag kring det. Det finns också befintliga företag som vill expandera och andra företag som vill etablera sig i Boden. Vi tror att industriområdet kommer att etableras successivt de kommande åren, berättar Thomas.  

Kommunchefen Mats Berg har tidigare uttryckt intentioner om att Boden ska bli ledande inom miljöteknik och återvinning, eller clean tech som det också kallas.  Läs mer.
– Ska vi vara ledande så ska vi förbereda 97:an för elektrifiering. Det skulle kunna bli norra Europas första fullskaliga försök. Det är den typen av projekt som gör att vi syns i Europa. 
Enligt Parisavtalet ska alla transporter vara fossilfria och förnyelsebara 2050. I Boden har man satsat länge på biogas men man måste komplettera med antingen el eller vätgas enligt Thomas, då biogasen svarar för 20 procent av behovet. 
– Det är en samhällsomställning. Vi har billig och miljövänlig el. Det vi behöver är miljövänliga och hållbara transporter, säger Thomas.
Hans dröm är att få hit ett banbrytande teknikutvecklingsprojekt i paritet med Ragn-Sells och LKAB:s fosforutvinning ur gruvavfall. Han är bland annat intresserad av att hitta återvinningsprojekt i spåren av batterifabriken i Skellefteå. Att använda värmen från datahallarna till odling är en annan idé.

Thomas har ett stort personligt engagemang kring miljö och klimat som sträcker sig tillbaka till ungdomsåren som fältbiolog. Enligt honom finns det många projekt som skulle kunna bli mer miljövänliga och han tror att hållbara satsningar också kan innebära affärsmöjligheter och konkurrensfördelar.
– Jag är övertygad om att vi behöver göra saker mer resurseffektiva. Det är spännande, ibland talas det om miljön som ett hot men lika mycket är det en möjlighet för den som hittar lösningar. 
Han är mer positiv nu än tidigare och ser fördelar i att digitaliseringen ökar synligheten av slöseri och felbeteende – som när en bil kan få olika förare att tävla om vem som kör mest miljövänligt. 
– Vi har tre stora globala frågor; hållbarhet, urbanisering och digitalisering, i Boden har vi styrkor inom samtliga dessa utmaningar. Det får mig att gå till jobbet.   

KOMM/Bodens kommun

Senast uppdaterad: 2018-09-19