Bild på bebyggelseutvecklingen i Boden

Historiska ortofoton

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en app där man kan se bebyggelseutvecklingen och jämföra hur dagens landskap har förändrats i förhållande till flygbilder från slutet av 50-talet. 

Flygbilderna kommer från Lantmäteriets arkiv och är numera öppen data. För mer information om flygbilderna besök Lantmäteriets hemsida.

Klicka här för att komma till appen

Senast uppdaterad: 2018-05-29