Tre män och en kvinna står i ett ridhus

Nu bygger vi nytt ridhus och stall

Bodens Ridanläggning, där Bodens Ridklubb har sin verksamhet, är i dåligt skick. Nu satsar kommunen rejält - de äldsta delarna ska rivas och nya byggnader ska till.

Fastighetsförvaltningen har den senaste tiden utrett status på stallet och det gamla ridhuset vid anläggningen. Slutsatsen är att byggnaderna är i så pass dåligt skick – mycket på grund av åldern och den krävande inomhusmiljön - att de bör rivas och ersättas med nybyggnationer.
Även den politiska majoriteten är överens om att åtgärderna måste till. Därför planeras nu en stor ombyggnation av anläggningen, som kommer att ske i etapper.

– Det gamla ridhuset är inte värdigt. Det luktar illa, det är inte fräscht, det finns konstruktionsfel. Nya friska tag – vi ska bygga nytt. Vi ser stora möjligheter för att öka intresset för ridning, och att stärka Bodens attraktionskraft - för många vill ju rida, säger Claes Nordmark (S), kommunalråd.

I etapp ett kommer det gamla ridhuset med personaldel att rivas. Ett helt nytt stall kommer också att byggas, följt av en rivning av det gamla stallet. Etappen väntas vara färdig under våren 2020.

I etapp två kommer ett helt nytt ridhus att byggas. Den byggnaden kommer även att omfatta personalutrymmen.

– Vi tycker att det är jättepositiva nyheter. Vi har väntat länge på att det här ska hända så det känns jättebra. Vi vet att det finns mögel- och fuktskador i stora delar av anläggningen så det här behövs, säger Terése Edholm, ordförande i Bodens Ridklubb.

Politiskt beslut om den första etappen kommer att fattas den 17 december. Kommunen kommer sedan tillsammans med Bodens Ridklubb att påbörja ett arbete för att ta fram utformningen av de nya byggnaderna. Förhoppningen är att bygget av det nya stallet ska starta inom ett år.

 

Senast uppdaterad: 2018-11-21