Två unga barn som sitter vid bord och äter.

Nya regler vid specialkost

Nyheter för kost som erbjuds barn och elever i skolrestaurangerna

Specialkostintyg

Du som har barn som har behov av mat som avviker från den vanliga matsedeln behöver lämna in ett specialkostintyg, enligt beslut från utbildningsnämnden. Detta gör du enklast via e-tjänster på boden.se

Ansökan bör vara inkommen minst 45 dagar innan starten på höstterminen. Ni som missat detta måste skyndsamt lämna in era intyg.

Specialkostintyget kan du som vårdnadshavare skriva men du måste bifoga ett intyg från din läkare eller legitimerad dietist. Intyget från din läkare/dietist behöver bara förnyas om det sker förändringar i din kost, men specialkostintygen måste du som vårdnadshavare lämna in inför varje hösttermin.

Vegetarisk mat är ett dagligt alternativ och därmed behövs ej något intyg. Vårdnadshavare med barn som är laktosintolerant måste lämna in ett specialkostintyg med behöver inte bifoga läkarintyg. 

Om du byter förskola eller skola under terminerna eller av någon anledning inte har behov av din specialkost kortare eller längre perioder måste det meddelas till Kostavdelningen via kommunens växel. 
 

Senast uppdaterad: 2018-08-10