Röd byggnad vintertid.

Platsbrist i förskolan – här är lösningen

För att komma till rätta med bristen på förskoleplatser i Bodens kommun öppnas en ny avdelning på Torpgärdans förskola. ”Det känns jättebra”, säger Britt-Marie Loggert Andrén, utbildningsnämndens ordförande.

Förra veckan uppmärksammades det att fyra barn som bor på olika håll i kommunen erbjudits plats på förskolan i Gunnarsbyn, något som kan innebära långa resor. Anledningen är att det är fullt på alla andra förskolor, till följd av renoveringar och att det tillkommit betydligt fler barn än prognosen. För att täcka upp har det öppnats två nya avdelningar i Sävast, en förskola i centrum och det finns även ett tillfälligt beslut om 18,5 platser per avdelning men det har inte räckt till.

För att råda bot på problemet fattade Britt-Marie Loggert Andrén under tisdagsförmiddagen beslutet att öppna ytterligare en förskoleavdelning. Detta sedan utbildningsförvaltningen lyckats hitta lämpliga lokaler. Lokalerna ligger i Torpgärdans förskola och används i dag för skolverksamhet.  
– Det känns bra att kunna hitta en lösning som gör att både personalen och barnen mår bra. Rektorn ska tömma en lokal och sätta in möbler lämpliga för en förskola, säger hon. 
De barn som erbjudits plats i Gunnarsbyn och som står i kö för plats under våren kommer nu att erbjudas plats här.
– Det här är bra för att kunna hantera de kommande situationerna, säger skolchefen Magnus Åkerlund, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen, som varit delaktig i arbetet. 

Britt-Marie Loggert Andrén har alla förhoppningar om att den nya lösningen kan förverkligas snabbt, redan inom en till två veckor. Förskolan kommer troligen att bemannas av vikarier. 
Hon tillstyrker att detta enbart är en provisorisk lösning som kommer att gälla terminen ut. 
– Vi vet att det kommer att lätta upp, säger hon.
Till hösten kommer alla 5-åringar sluta på förskolan vilket frigör platser och nästa vinter beräknas den nya förskolan på Sveafältet stå klar med sina sex avdelningar.

I Bodens kommun finns ett beslut om att gå ned till 15 platser per avdelning.
– Vi är väldigt stolta över det beslutet. Det gör att Bodens kommun blir mer attraktiv som arbetsgivare och det gynnar både barn och personal.
För att nå dit ska tre nya förskolor byggas, på Sanden, i Heden och i Sävast, men det görs inte i en handvändning. Full utbyggnad och målet med 15 platser per förskola kommer att bli verklighet 2022-2023, tror Loggert Andrén. 
– Jag tror att det är skönt för personalen att ha det att se fram emot, nu när det är så mycket barn på förskolorna. Vi vill ju inte att personalen ska överbelastas, det är inte bra för barnen heller.

Josefin Wiklund, KOMM

Senast uppdaterad: 2018-05-31