Undersköterskan Ulf håller om den boende Vivianne Eriksson på Erikslundens demensboende.

30 miljoner för omsorgen i Bodens kommun

Socialnämndens budget utökas med 30 miljoner kr. Syftet är att genom verksamhetsutveckling långsiktigt kunna möta växande behov inom hemtjänst, personlig assistans och äldreboende. Parallellt fortsätter projektet med att erbjuda alla arbetstagare heltidstjänster.

Under 2020 tillför Bodens kommun 30 miljoner kr till omsorgsverksamheten. Det framgår av kommunens strategiska plan som fastställdes av kommunfullmäktige i juni.

Socialnämnden befinner sig i en utmanande situation, där de växande behoven ska vägas mot en snäv ekonomisk ram. Inför 2020 försvinner ett riktat statsbidrag om 6.7 miljoner kr. Samtidigt ökar behoven av hemtjänst med ca 4.2 miljoner och personlig assistans med ca 2.0 miljoner. Dessutom tillkommer det nya äldreboendet på Björknäs som öppnar i slutet av 2019.

Socialförvaltningens personal arbetar med ständigt växande behov, inte minst inom hemtjänst, personlig assistans och äldreboende. Budgetutökningen riktas direkt till volymökningarna. Långsiktigt ska behoven tillgodoses genom att utveckla verksamheten för såväl brukare som anhöriga och personal. Det kan handla om digitaliserade processer, fortsatt kompetensutveckling och ett anhörigstöd som anpassas till förändrade behov.

Under 2019 har ett försök med övergång till heltidstjänster inletts. Försöket går ut på att erbjuda heltidstjänster till all personal som så önskar. Till en början omfattas Harads, men avsikten är att stegvis gå vidare så att alla tillsvidareanställda inom Bodens kommun erbjuds heltider. De utmaningar som finns förväntas vägas upp av minskade vikariebehov och bättre möjligheter att rekrytera. Eftersom det främst är kvinnor som arbetar deltid inom kommunen är heltidsförsöket även viktigt ur jämställdhetssynpunkt.

Från 2020 införs även ett friskvårdsbidrag. I ett första steg är bidraget 500 kr/år, med målsättning att öka till 1500 kr/år. Bidraget införs utöver de befintliga friskvårdssatsningarna bland personalen. Att arbeta med människor inom omsorgsverksamhet är både fysiskt och psykiskt krävande. För att personalen ska må bra och orka med sin arbetssituation är det viktigt att ha bra fysik

Senast uppdaterad: 2019-07-05