Person som gungar två små barn i gungställning.

Arbetsplatsnära lärande – ett lyft för människa och arbetsplats

Jobbcenters arbetsplatsnära lärande utgår från individens studietakt och behov, parallellt med praktik på en arbetsplats. Genom projektet Lyft hoppas man att även bidra till att frigöra anställningar genom vidareutbildning av befintlig personal.

Sökes: Arbetsgivare med behov av nya anställda eller fortbildning av befintlig personal för att göra plats för en ny anställd i dennes ställe. 

Finnes: Arbetsvilliga intresserade elever, praktikanter och blivande arbetstagare, och en arbetsmodell som sammanför arbetsplatsens och individens behov. 

Skräddarsytt

Arbetsplatsnära lärande är en av många satsningar som Jobbcenter i Boden har gjort under 2019. Vinsterna är flera. Det primära är att få långtidsarbetslösa, personer som stannat av i sina studier eller av annan anledning har svårt att komma in på arbetsmarknaden, att få motivation att utbilda sig, växa och bli stärkta inför framtida studier eller jobb. Ytterligare en dimension är att i ett nytt projekt med namnet Lyft hjälpa arbetsgivare att höja kompetensen på arbetsplatsen, antingen genom att ta in ny kompetens med skräddarsydd utbildning, eller genom att fortbilda någon i företaget som kan få en högre position och på så vis göra plats för en nyanställd på den tidigare anställningen. Inledningsvis riktas det till besöksnäringen och kommunala verksamheter. 

Tid till alla

Lärare för det arbetsplatsnära lärandet är Beate Broström. – Alla har olika erfarenheter av skolan. Istället för att påtvinga människor utbildning erbjuder vi praktik med kurs. De får läsa i sin egen takt och samtidigt ha praktik inom något som de är intresserade av, förklarar hon. Att få arbeta individuellt utifrån varje persons kompetenser och förmågor, ha tid till alla, och se dem ut-vecklas, få självförtroende, för att sedan matcha dem med arbetsgivares direkta behov är ett av hennes absoluta glädjeämnen i arbetet. Hon påpekar också att de arbetsgivare som deltar får ett statligt kvitto på vad de gör och en gratis kompetenshöjning och kvalitets-säkring på sin arbetsplats. 

Text: Anna Bergström Foto: Mats Engfors/Fotographic

Senast uppdaterad: 2019-12-04