Boden en egen stad - artikel från Boden Bild nummer ett 2019

Boden - en egen stad

Artikel från Boden Bild nummer 1 2019. På luciadagen 1918 fick August Berglund och Axel Norinder ett telegram från Sveriges kung. Telegrammet innehöll lovord och lyckönskningar till Boden som nu blivit en egen stad.

Vad väldigt få vet är att ledande krafter i Bodens by åtskilliga gånger sedan 1896 hade försökt få stadsprivilegier utan framgång. Det sista avslaget kom den 28 april 1911 och det fick den dåvarande kommendanten i Boden att anstränga sig ytterligare. Förslaget skulle gå igenom. Han skrev brev till kungen den 16 maj 1913 och den 26 november 1917. Innehållet i breven fick kungen att tänka om och den 9 februari 1918 fick Bodens by bryta sig loss från Överluleå kommun.

En enorm hemlighet I december samma år utnämnde kungen Boden till en ny stad. Via telegram till August och Axel önskade hans majestät Sveriges nya stad ett stort lycka till. Det innebar att de två herrarna ruvade på hemligheten i närmare en månad då Boden officiellt blev stad den 1 januari 1919. Strax därefter påbörjades formgivningen av Bodens stadsvapen, men det var först den 18 juni 1919 som riksheraldikern klubbade vapnet med borgen.

Stadsfullmäktige 
I samband med att fullmäktige situationen blev obligatorisk 1918 försvann kommunalstämman som tidigare fattade beslut om kommunala frågor. Det här innebar att de nya kommunalfullmäktigeförsamlingarna i stort sett blev jämställda med stadsfullmäktigeförsamlingarna gällande befogenheter. Vid Bodens första stadsfullmäktigeval framhöll August att staden behövde "konsolidering och icke strid" och att det första valet skulle gå i denna anda. Bodens första stadsfullmäktige hade sitt första sammanträde 31 januari 1919 och Axel Norinder var dess första ordförande.

Text: KOMM
Bild: Bodens kommuns bildarkiv

Senast uppdaterad: 2019-06-03