Bodens kommuns stadshus, två höga byggnader, med blommor i förgrunden.

Boden förbereder Totalförsvarsövning 2020

TFÖ 2020 pågår under hela 2020 och berör myndigheter över hela landet. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft.

Under kommande år genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Scenariot bygger på förutsättningen att regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. I Bodens kommun har förberedelserna för övningen inletts.

Vi kommer bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och öva samverkan mellan olika aktörer. Syftet är att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera under stress. Vi prövar hur samhället ska prioritera och fördela viktiga resurser.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder ska vi inte bortse från de hot som existerar. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Ansvaret för landets säkerhet är gemensamt för oss alla och myndigheterna har ansvar för att samhället fungerar.

Civila och militära försvaret tillsammans

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

I Sverige har vi totalförsvarsplikt. Alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara eller krig. Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle.

Kontrollera om information är sann

En särskild aspekt av förberedelserna handlar om information och påverkan. En aktör kan använda vilseledande information för att försöka påverka värderingar och agerande i det svenska samhället, till exempel för att öka motsättningar eller minska vår motståndskraft och försvarsvilja.

Något som alla kan bidra med är att lära sig mer om källkritik, vara vaksam och söka fakta från flera trovärdiga källor. Inte minst gäller det utspel via sociala media.

Senast uppdaterad: 2019-11-12