Två barn i en lekställning

Boden prioriterar barnen

Björkdungens förskola i Boden har byggts med barnsäkerhet, trygghet, lärande och arbetsmiljö i fokus. Förskolan är den första av sitt slag i Boden och fungerar som förebild för flera planerade investeringar i ny- och ombyggnationer av förskolor i kommunen.

I dag går en hög andel av alla barn i förskola vilket innebär att läroplan och utbildningsresa börjar redan före skolåldern. Detta samtidigt som åldersgruppen ett till fem år ökar i Boden och direktiven är att ha mindre barngrupper. Det betyder både möjligheter och ansvar för kommunen som huvudman. 

– Miljö och material har en enorm påverkan på vårt lärande. En lyckad skolgång är det bästa vaccinet mot utslagning. Hur våra förskolor är utformade säger en del om hur vi värderar våra barn. Jag är så glad att vi i Bodens kommun är i en tid där vi kan uppvärdera barnen och förskolornas uppdrag, konstaterar Sara Nilsson Bruun, utbildningsnämndens ordförande i Boden. 

Björkdungen 2

Framtidsmodell

Många förskolor bedrivs i äldre lokaler och när de ska renoveras har utbildningsnämnden i Bodens kommun tagit ett officiellt beslut att prioritera nödvändiga investeringar.

En förebild i det fortsatta arbetet är Björkdungens förskola som nyligen har öppnat i nya lokaler fram-tagna i samråd mellan arkitekt och representanter från personal och ansvariga. Resultatet blev en förskola byggd för framtidens krav, med genomtänkta miljöer för både stor och liten. Här finns nu sex portaler, två torg och en restaurang med eget kök där maten tillagas och serveras under två sittningar per dag. Med en naturlig övergång mellan ute och inne finns platser för skapande, motorik, vattenlek, snickeri med mera. 

Fönstren sitter lågt så att barnen kan se ut. Handfat, stolar och bord är i olika höjder för att passa olika barns längd och materialen är barnvänliga. Hänsyn har också tagits till förskolans läroplan, ett mångkulturellt samhälle och barnens språkutveckling. 

En av de delaktiga från personalen är Jennie Backelind. 

– Vi fick vara med och tycka till och ställdes inför frågor som ”om du fick välja vad skulle du vilja ha?”. Det är spännande att få vara med om efter att ha jobbat många år i barnomsorgen. Det blev en fantastisk miljö att jobba i, säger hon.

Erfarenheterna från Björkdungen har samlats i ett dokument som ska finnas med i kommunens fortsatta om- och nybyggnationer av förskolor som löper vidare från och med nu och tre år framåt enligt en fastslagen investeringsplan.

– Lunda i Sävast är påbörjat och nya förskolor ska byggas på Sanden och i Trångfors för att tas i bruk januari 2023, säger Sara Nilsson Bruun.

 

Björkdungen 4

 

Text: Anna Bergström
Foto: Mats Engfors/Fotographic

Senast uppdaterad: 2019-11-28