Kamera med pratbubbla där det står "Din bild av Boden?"

 BODENKALENDERN 2020 

Bodens kommun jobbar för hållbarhet. Det innebär att vi värnar om vår miljö och de avtryck vi lämnar. Därför vill vi minska svinnet av kalendrar och trycker upp den i en begränsad upplaga.

Från årsskiftet 19/20 kommer den endast att finnas för avhämtning i Medborgarservice samt på servicepunkterna i byarna. Turlistan med sophämtning skickas hem till berörda hushåll.

Senast uppdaterad: 2019-11-11