Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 41 2019

Bra arbetsmiljö = möjligheter

Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 41 2019

Varje höst under vecka 43 ordnar Bodens kommun en arbetsmiljövecka för våra medarbetare. Syftet med arbetsmiljöveckan är att uppmärksamma arbetet med arbetsmiljö och hälsa och genomföra aktiviteter för att göra arbetsmiljön ännu bättre. För vad kan vara viktigare än medarbetarnas hälsa och välmående?

Jag vill påstå att god hälsa och en väl fungerande arbetsmiljö är en förutsättning för att leverera tjänster till våra kommunmedborgare i rätt tid och med hög kvalitet. På så sätt är arbetsmiljö och kvalitet två sidor av samma mynt och i allra högsta grad beroende av varandra.

Under arbetsmiljöveckan fokuserar vi på olika hälsofrämjande aktiviteter och föreläsningar där tanken är att var och en ska hitta den aktivitet som passar bäst för just dem. Begreppet hälsa är väldigt omfattande och inrymmer så mycket mer än att träna på gym och löpträna, även om just dessa aktiviteter passar mig bäst.

Fördelen med individuell träning är att den kan utföras nästan när som helst på dygnet vilket är bra när man har familj och småbarn. Men för många är det lättare att ta sig för att träna om det sker i grupp. Gruppen stöttar och sporrar den enskilda till att delta och på så vis ökar motivationen att träna.

Jag brukar säga att den bästa träningen är den som blir av, kontinuitet är för vardags motionären viktigare än kvalitet och högt satta mål. Träning ska vara rolig, stimulerande och lagom utmanande annars riskerar vi att tappa motivationen.

För vissa är omväxling och variation nyckeln till motivation och för andra är det förutsägbarhet och planering som är det viktigaste för att träningen ska bli av. Oavsett vad det är som driver just dig så hoppas jag att du fortsätter träna och gör det som känns bäst för dig eller aktivt försöker att hitta något nytt sätt att träna på som kan bli din väg till en bättre hälsa.

Kom ihåg att vi är alla vinnare i vårt eget personliga mästerskap!


Thomas Ström
Central arbetsmiljösamordnare

Senast uppdaterad: 2019-10-01