Team familj - Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 8 2019.

Det osynliga barnet

Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 8 2019.

Nöden har minskat i världen, fler har fått tillgång till rent vatten och barndödligheten har minskat. Har våra barn fått det bättre i Sverige? Finns det fortfarande barn som inte får de grundläggande behoven av omvårdnad och kärlek i vårt välfärdsland?

Vi, alla vuxna, måste ta vårt ansvar om vi ser att barn far illa. Det är inte farligt att uppmärksamma socialförvaltningar om barns missförhållanden. Det kan göra att föräldrar få hjälp och stöd och de barn som behöver byta familj får ett familjehem.

Det är en lycka att se hur barn som av olika anledningar haft svårigheter i sin ursprungsfamilj blomstrar när de kommer till en miljö som kan stötta barnen i deras utveckling. Barn som har haft svårt att uttrycka sin person, varit rädda eller försummade kan efter en tid i familjehemmet börja visa upp kunskaper och förmågor som varit gömda.

Det finns inga professionella föräldrar. Att ta ansvar för ett barns fostran och utveckling är bland det svåraste som finns men de föräldrar som har kärlek och tålamod som ledstjärna har gjort underverk för många barn. Vi som arbetar med barn som placeras i familjehem är ständigt i behov av familjehem och familjer som kan avlasta föräldrar någon helg per månad.

Någon av er har kanske läst berättelsen av Tove Jansson om "Det osynliga barnet", en berättelse om en flicka som får komma och bo hos Muminfamiljen och där blir sedd och bekräftad. Flickan har blivit osynlig då hon under lång tid mötts av ironi och inte blivit älskad eller sedd för den hon är. Hos Muminfamiljen blir hon mer och mer synlig ju mer uppskattning och omtanke hon får.

Det blir på liknande sätt för många familjehemsplacerade barn, att de får tillbaka självkänsla och självförtroende när de kommer till en trygg miljö och får känna tillit till vuxna i sin närhet.

Familjehemsplacerade barn kan ha biologiska föräldrar med egna bekymmer som psykisk sjukdom, någon form av funktionshinder, missbrukande föräldrar och en del föräldrar är i svåra vårdnadstvister.

Ni som är intresserade av att bli familjehem eller kontaktfamilj för Bodens socialnämnd kan kontakta Team familjs växel 0921-627 00 och lämna intresseanmälan så blir ni uppringda av en socialsekreterare som arbetar med familjehem. Du kan även skriva till familjehem@boden.se och göra intresseanmälan på Boden kommuns hemsida.

Carina Johansson
Socialsekreterare
Team familj

Senast uppdaterad: 2019-06-10