lindbäcks

Ett steg närmare byggkranar i centrum 

Bodens kommun och Lindbäcks Boende tar nästa steg mot byggande på tomten nedanför Centralskolan i centrala Boden. Det finns nu ett köpeavtal för tomten som går till beslut i kommunstyrelsen den 13 maj. 

Bodens kommun har tidigare tecknat ett markanvisningsavtal med Lindbäcks för marken nedanför Centralskolan i centrala Boden. Under måndagen godkände kommunstyrelsens arbetsutskott att ärendet angående köpeavtal för tomten ska föras vidare till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet ska tas upp vid nästa sammanträde som äger rum den 13 maj. 

Bodens kommun och Lindbäcks har en överenskommelse om att tillsammans utveckla bostadsprojekt i Boden och nu startar processen att ta fram en tidplan och beslut rörande hur projektet på tomten vid Centralskolan ska utformas. 

– Det är många som vill bo i Boden och efterfrågan på lägenheter är hög. Det är mycket positivt att vårt samarbete med Lindbäcks Boende går framåt eftersom vi måste kunna erbjuda attraktiva bostäder för att kommunen ska växa, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark. 

Bodens kommuns vision är att växa till 30.000 invånare till 2025. För att uppnå det behöver 1400 nya bostäder byggas i centrum, enligt det bostadsförsörjningsprogram som antagits av kommunfullmäktige. 

– Nu påbörjar vi utvecklingen av projektet, men fortfarande återstår en del beslut innan vi kan meddela byggstart, säger Wilhelm Risberg, VD Lindbäcks Boende. 

Lindbäcks har tidigare genomfört en marknadsundersökning för att ta reda på Bodensarnas önskemål gällande bostäder. 

– Vi har frågat blivande boende och intresserade om deras önskemål när det gäller upplåtelseform, lägenhetsstorlekar och andra kvaliteter och resultatet kommer vi nu att ta med inför projektutvecklingen, säger Wilhelm Risberg. 

 

För mer information, kontakta: 

Mats Berg, Kommunchef, Boden kommun, 070-675 77 80
Lars Andersson, Samhällsbyggnadschef, Boden kommun, 0921-621 43

 Wilhelm Risberg VD Lindbäcks Boende AB 070-527 04 54

Senast uppdaterad: 2019-04-29