Röda hus vid vattnet på landsbygden.

Fiberprojektet på landsbygden med Telia avslutas

Det kommer inte finnas möjlighet att bygga fiber i etapp 4* och etapp 5**. Det är ett stort projekt att bygga ny infrastruktur och etablera fiber. Förutsättningen för att genomföra en byggnation är att intresset i området är tillräckligt stort och eftersom anslutningsgraderna inte uppnåddes före stoppdatum 30 juni 2019 så avslutades avtalet på leverantörens begäran.

Ambitionen för Bodens kommun är fortfarande att fortsätta processen, då vi ser detta som en viktig tillgänglighetsfråga. Vi kommer primärt att genomföra en ny upphandling i de byar där anslutningsgraden varit hög för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad. I de byar med lägre anslutningsgrad ser vi en möjlig lösning i att slå samman flera byar i en ny ansökan för stödmedel och på så sätt få igång utbyggnationen även där. Tyvärr är detta en process som kommer ta tid.

Beslut om att inte gå vidare med byggnationen baseras på faktorer som bland annat kostnader för utbyggnad av stationer, teknisk utrustning, upphandling av entreprenör, grävtillstånd och grävning samt administrativa kostnader, vilket inte går att motivera när intresset är för lågt. 

Telia kommer ta bort din beställning och det medför naturligtvis inga kostnader för dig.

Om du har frågor kontakta:
Bert-Erik Vestermark 
bert-erik.vestermark@boden.se
070-2974245

*Etapp 4: Gammelbyvägen, Rasmyran, Hednoret, Sävastnäs
**Etapp 5: Valvträsk, Ubbyn-Häggan, Lombäcken, Mockträsk, Södra Bredåker del 2, Norra Bredåker del 2, Bodträskfors del 2, Södra Harads, Västbo-Västbolandet.

Bredband Bodens kommun

Ladda ner dokument
Informationsbrev om fiberanslu...
Senast uppdaterad: 2019-12-12