Tre personer i arbetshjälmar och varselkläder tar ett gemensamt spadtag framför en grävmaskin.

Första spadtaget är taget för Norra Älvstråket 

På tisdagseftermiddagen tog Bodens kommun tillsammans med NCC ett första spadtag för utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet för byarna Fårsvedjan, Kusån, Kusön, Rasmyran och Degerbäcken.  

Höll i spaden gjorde Claes Nordmark, kommunalråd i Bodens kommun, Nils Hansson, projektledare på Bodens kommun och Ola Engström från NCC. 

– Det är en stor dag för Norra Älvstråket, konstaterar Claes Nordmark. 

Platsen för spadtaget var Degerbäckens reningsverk, där ett nytt reningsverk kommer att byggas inom ramen för projektet.  

– Det känns jättekul. Vi har suttit och jobbat med det här hela vintern så det känns skönt att få börja se resultat snart, säger Nils Hansson.  

För första gången har tekniska förvaltningen upprättat ett partneringavtal med en entreprenör, i detta fall NCC, som innebär ett samarbete hela vägen från projektering till utförande. 

I projektet kommer ca 300 fastigheter att förses med kommunalt avlopp. De fastigheter som ansluts är de som ligger inom, av kommunfullmäktige beslutade, verksamhetsområden för spillvatten.  

– Vi upplever att fastighetsägarna till största delen är positiva, säger Nils Hansson, Bodens kommun. 

Bakgrunden är Mark- och miljödomstolens fastställande av länsstyrelsens föreläggande, att Bodens kommun skall tillgodose behovet gällande spillvatten genom en allmän avloppsanläggning. Senast i oktober 2021 ska det finnas möjligheter för fastigheter i Kusån/Kusön att ansluta sig till nätet.  

– Första prio är överföringsledningar ner till Kusån/Kusön och reningsverket. Så fort de är klara kan vi börja ansluta fastigheter. Om det går enligt planerna kan det bli hösten 2020, säger Nils Hansson.  

Vid frågor, kontakta Nils Hansson, projektledare på VA-enheten, tekniska förvaltningen, Bodens kommun, tel 0921-627 95. 

Senast uppdaterad: 2023-12-22