Lärare står och pekar i en bok intill några elever som sitter ner vid sina bänkar

Fortsatt satsning på skolan i Bodens kommun

Utbildningsnämnden i Bodens kommun har haft en snäv ekonomisk situation de senaste åren. Nu är en utvecklingsplan för gymnasieskolan på väg att genomföras och dessutom tillförs nämnden totalt 8.9 miljoner kr för 2020. Förskola och skola är framtidsorienterade verksamheter där grunden läggs för kommande års utveckling.

Utbildningsnämnden har ett uppdrag som står i fokus för kommunens utveckling de närmaste åren. För att Bodens kommun ska växa till 30 000 invånare måste förskolor och skolor kunna ta emot fler barn och ungdomar.

Förskolor har redan börjat att byggas. Klar står redan Björkdungens förskola på Sveafältet där omfattande om- och tillbyggnad gjorts. Därefter följer nybyggen i Sävast, på Sanden och i Trångfors. Mårängsskolan i Sävast är först ut i satsningen på att utveckla lärmiljöerna i grundskolan. Skolstrukturen på Bodens landsbygd är under utredning och en bred dialog med såväl föräldrar som näringsliv lägger grunden i utredningen.

För gymnasieskolan pågår arbetet med att verkställa en utvecklingsplan. Planen ska ställa gymnasieskolan rustad att ta emot 2020-talets elever med ett attraktivt programutbud som balanserar elevernas önskemål med nutidens och framtidens arbetsmarknad.

Verkställande av förskolans och skolornas utvecklingsplaner sker successivt och därför anvisar kommunen 8.9 miljoner kr extra till utbildningsnämnden för 2020, främst riktat till att ställa om gymnasieskolan.

Bodens kommun arbetar för att vara en hållbar och attraktiv kommun, som dessutom ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen står inför omfattande rekryteringsbehov de kommande åren. Dels inför förväntade pensionsavgångar, men även med tanke på den planerade befolkningsökningen. Gymnasieeleverna kommer att vara en viktig källa för framtida kompetensförsörjning.

Senast uppdaterad: 2019-07-05