Klara vatten under 2018 års reduktionsfiske i Svartbyträsket

Fortsatta åtgärder i kampen mot alger

Bodens kommun fortsätter kampen mot algblomningen i Bodensjöarna.

Med början den 7 september och omkring tre veckor framåt kommer ett specialistföretag att genomföra storskaligt reduktionsfiske i Boden.

Vi har länge haft stora, återkommande problem med algblomning i vattendragen i centrala Boden. Detta blir särskilt tydligt under varma och vindstilla perioder. 

– Reduktionsfisket genomfördes under 2018 i sjöarna Svartbyträsket, Bodträsket och Buddbyträsket med gott resultat. I år kommer reduktionsfiske också att genomföras i Vittjärvsträsket. Fisket kommer även i år att bedrivas av Klara Vatten., säger Sara Chlot, miljöstrateg, Bodens kommun.

Fisket inriktar sig på vitfisk som mört och braxen, som finns i överflöd. Det är den fisken som livnär sig på zooplankton, och skapar en obalans i sjöarna som gynnar algblomningen. Projektet finansieras till 90 procent statligt i form av LOVA-bidraget, som finns till just för lokala vattenvårdsprojekt.

– Projektets mål är att skapa friskare sjöar med större siktdjup. I liknande projekt har siktdjupet i sjön fördubblats redan efter en säsongs fiske, säger Nils Hansson, projektledare VA, Bodens kommun.

För att lokalisera stimmen används ekolod och fisket sker med not speciellt framtagen för reduktionsfiske. Vitfisken kommer sedan att transporteras till Bodens biogasanläggning för att i slutändan bli fordonsbränsle.

Senast uppdaterad: 2019-09-06