Gruppledarna Catarina ASK (MP), Anders Sundström (SJVP), Johan Grön (C) och Claes Nordmark (S) från Bodens kommun samt Hanna Eriksen (Fortum) och Michael Kempi (Fortum).

Fortum investerar stort i Boden

Det är på Brännkläppen intill Boden Cleantech Center energijätten Fortum, genom sitt dotterbolag Fortum Waste Solutions, köper 25 (10+15 två steg) hektar planlagd mark och gör en sammantagen investering på omkring 50 miljoner kronor. Det tillkännagavs under en presskonferens på Boden Business Park under torsdagsförmiddagen.

Fortum som är en av Sveriges ledande aktörer när det gäller ren energi, cirkulär ekonomi och avfallshantering och ser Boden som en blivande hub för sin verksamhet i norra Sverige och på Nordkalotten.

”Bodens kommun fortsätter att attrahera externa aktörer som vill etablera sig här hos oss vilket är positivt för Bodens fortsatta tillväxt. När det dessutom handlar om en rejäl förstärkning och utveckling av vårt redan framgångsrika miljöteknikarbete känns det extra glädjande", säger Claes Nordmark, kommunalråd (S).

”Att en stor aktör som Fortum med både sin spetskompetens och ekonomiska muskler väljer att satsa här i Boden betyder att vi strategiskt tänker och gör saker rätt. Det stärker också bilden av Boden som en plats som fortfarande är i framkant när det gäller miljöinnovativa satsningar kopplat till den cirkulära ekonomin", säger Mats Berg, kommun- och näringslivschef.

Boden har länge legat i framkant när det gäller avfallshantering och miljöteknik. Med egen biogasanläggning har kommunen i 15 års tid drivit bussar och stora delar av kommunens bilpool på egenproducerad biogas. Det kommunala elbolaget, Bodens Energi, har precis investerat 760 miljoner i en ny toppmodern förbränningspanna för att ytterligare öka produktionen av el och värme ur avfall och biobränsle. Kommunen har också medvetet uppmuntrat och möjliggjort samverkan mellan kommun, näringsliv och universitet.

Målbilden är att bli ett centrum för återvinning på Nordkalotten, både fysisk produktion och utveckling av samhällslösningar, Europas ledande innovationsmiljö för miljöteknisk utveckling. Fortums etablering innebär ett jättekliv i just den riktningen. Materialhanteringsanläggningen man nu ska bygga upp i Boden är i det närmaste identisk med den företaget byggde 2015 och nu driver i Sundsvall.

”Jag är glad för att vi tillsammans med Bodens kommun jobbar för att få en lösning på plats som gör det möjlighet för staden att få till en långsiktig lösning för slutförvaring av ämnen som ska tas bort ur kretsloppet samtidigt som möjligheterna till en ökad återvinning kraftigt förbättras", säger Hanna Eriksen, Sverigechef för Fortums avfalls- och återvinningsverksamhet Fortum Waste Solutions AB.

 

Bildtext: Vid presskonferensen medverkade gruppledarna Catarina Ask (MP), Anders Sundström (SJVP), Johan Grön och (C),  Claes Nordmark (S) från Bodens kommun samt Hanna Eriksen (Fortum) och Michael Kempi (Fortum).

 

 

Boden är en växande kommun och till 2025 ska vi bli 30 000 invånare. 2018 hade Boden bäst företagsklimat i Norrbotten och näringslivets tillväxt är stark. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv. www.boden.se 

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Fortum Waste Solutions är en del av Fortum Recycling and Waste Solutions som erbjuder lösningar för återanvändning, återvinning och slutdeponering av avfall samt tjänster för marksanering och miljöbyggande. Fortum Recycling and Waste Solutions finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Här arbetar närmare 650 personer av Fortums totalt 8000 medarbetare. Fortumkoncernen hade år 2018 en omsättning på 5,2 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Senast uppdaterad: 2019-06-20