Ungdomsfullmäktige, kommunalråd Johan Gröhn samt medarbetare från KFU på plats i Bryssel

Från Boden till Bryssel

Ungdomsfullmäktige i Boden har varit på studieresa till Bryssel och EU:s olika verksamheter. Här berättar ungdomarna själva om resan.

Tisdagen den 1 oktober samlas 17 förväntansfulla Ungdomsfullmäktigemedlemmar, tre tjänstepersoner från kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen och ett av våra kommunalråd i Boden på vilket som skulle bli både en lärorik och händelserik resa till Bryssel. Efter tre omväxlande flygresor och en hotellnatt var vi redo för studiebesök.

Syftet med resan för oss ungdomar från ungdomsfullmäktige var att bredda våra kunskaper om EU. EU påverkar oss i vardagen mer än vad vi tror och denna resa syftar till att förstå hur vårt arbete i Boden är en viktig del av EU. En del av resan var att få kunskap om vilka våra möjligheter inom EU är, som till exempel praktikplatser och projekt som vi kan vara en del av.

North Sweden European Office

Första stoppet på vår resa var North Sweden European Office. När vi kom ditt blev vi mottagna och välkomnade av praktikanten Linnéa och sedan tog Julia Hansson, som är född och uppvuxen i Boden, över och började sin föreläsning.

Många kanske undrar vad North Sweden European Office är för något, inklusive många av oss ungdomar. North Sweden European Office är i kortfattad mening ett kontor som arbetar för Norr- och Västerbottens intressen i EU. Vi fick under studiebesöket veta hur viktiga våra regioner är för Europa i och med våra naturtillgångar. Våra regioner är, som de beskrev, på toppen av Europa men i verkligheten mitt i Europa som en viktig aktör gällande resurser och det geografiska läget. Vi är ingången till Arktis för EU. Vad kanske inte så många heller vet, som även var nytt för oss, var att hela 60 procent av kommunfullmäktiges beslut berörs av EU och Bryssel.

Efter ett bra och lärorikt besök på North Sweden European Office så bar det av till EU-kommissionen.

EU-kommissionen

När vi tagit oss innanför säkerhetskontrollerna möttes vi av Jadranka Vukovic Johnsson som är chef för EU-kommissionens generaldirektorat för Education, youth, culture and sport. Hon berättade om hur EU arbetar för att få ungdomar engagerade genom EU:s strategi för ungdomar eller som den heter EU youth strategy. Hon beskrev sitt generaldirektorat som EU:s ungdomsenhet som genom EU-medel skapar plattformar som engagerar ungdomar, exempelvis Erasmus+ som vi i Boden även tagit del av genom vårt eget Erasmus+ projekt ”unga möter beslutsfattare”. Det vi gör i Boden är att bredda kunskapen om hur ungdomar kan göra sin röst hörd men även hur demokratiska processer fungerar i Sverige och i EU. Det Jadranka berättade som fastnade hos oss var EU:s budskap om ”engage, connect och empower”, vilket betyder att vi ungdomar ska ha möjligheten att vara med och påverka men inte bara det utan även kunskapen hur vi ska gå till väga.

Efter EU-kommissionen hade vi tid för en liten lunchpaus innan vi begav oss till Europaparlamentet.

Europaparlamentet

Nu var det dags för, enligt oss, det mest fascinerande besöket. Nämligen att träda in i byggnaden där besluten fattas. Väl inne fick vi en grundläggande föreläsning om EU:s processer och lagstiftningsgång samt hur parlamentet är uppbyggt. När föreläsning var över kom EU-parlamentarikern Johan Danielsson (S) som på beställning. Han pratade mycket om vad S ville ha igenom eller förbättra inom EU men även om vad hans utskott Transport och turism ville förbättra och ändra för att nå EU:s mål om ett lättillgängligt och grönare EU. Johan gick som sagt igenom otroligt mycket om hur han och hans utskott ska gå tillväga för att förverkliga EU:s visioner om till exempel en utökad transportförbindelse mellan länder och då främst med tåg. Vi avslutade vår träff med Johan med en mycket intressant och givande frågestund. Frågor som togs upp var bland EU:s framtida hantering av avfall, såsom bilbatterier men även frågor som berör EU:s ursprungsmärkning på varor. Detta och mycket annat fick vi bra och förståeliga svar på. När inga fler frågor var obesvarade rörde vi på oss mot le grande finale! Att få se den mäktiga plenisalen med sina 751 ledamöter från 28 medlemsländer fördelade på 24 språk.

Resterande tid av resan spenderade på att upptäcka Bryssel och dess många sidor. I skrivande stund ombord på ett flygplan hem så vill vi, Ungdomsfullmäktiges styrelse tacka för möjligheten till denna upplevelse som vi sent kommer att glömma.

Olivia Steen, Vice ordförande

Wille Dahl, Ordförande

Senast uppdaterad: 2023-12-22