Från elitbrandkår till räddningstjänst - artikel i Boden Bild nummer 1 2019

Från elitbrandkår till räddningstjänst

Artikel i Boden Bild nummer 1 2019. Bodens elitbrandkår bestod på 1910-talet av en brandchef, en vice brandchef, en maskinist och som högst 25 brandsoldater. En brandsoldat skulle "vara beredd att utsätta sig för de med hans tjänst förenade faror på det han i det avgörande ögonblicket icke må tveka att uppfylla sin i ett dylikt ögonblick nödvändiga själsnärvaro."

Räddningschef Bengt Nilsson läser högt ur en skrift, en så kallad brandrulla, från år 1915 - "Instruktion för Bodens Brandkår".

– "Brandsoldat bör alltid iakttaga god hållning i förening med frimodigt utseende så att hela hans yttre bär stämpel av mod och hurtighet och städse ihågkomma att hans uppgift är att förekomma eller minska den fara vari liv och egendom under eldsvåda sväva".

Man var alltså tvungen att vara i ett visst skick ha en viss pondus och se ut på ett visst sätt, säger Bengt. Skriften är ett av de tidigaste dokumenten som beskriver regler och instruktioner för den då relativt nya elitbrandkåren i Boden. Fröna till det som i dag är Bodens räddningstjänst började utvecklas i samband med att Boden blev municipalsamhälle 1886. Brandkåren bestod på den tiden till stor del av frivilliga ute i byarna. När det började brinna ringde man i klockor som fanns på olika platser runt samhället. Under 1900-talets första år, medan forten byggdes och orten växte, arbetade man med att organisera brandbekämpningen allt mer.

År 1910 upprättades ett brandtelegrafnät och Boden fick för första gången en elitbrandkår, föregångare till dagens räddningstjänst. Ett ombyggt båthus intill Kungsbron blev kombinerad brand- och polisstation och brandrullan beskriver utöver elitbrandkåren också den allmänna, frivilliga brandkåren samt en värnpliktig brandkår. Just det här dokumentet är särskilt intressant för Bengt som länge studerat Bodens räddningstjänsts historia. Även om många delar känns främmande i dag. Skriften beskriver bland annat hur var och en ur den allmänna brandkåren måste ta med sig en vattenhink om det börjar brinna – så känner han igen stora delar i dagens regelverk, många revisioner senare.

– Brandrullan från 1915 beskriver uppdragen till respektive individ. Det sitter mycket ihop med hur det är i dag, fast i en annan text givetvis. Du känner igen dig i lagstiftningen i dag i vissa delar vad gäller ansvaret redan 1915.

I dagens brandstation på Torpgärdan finns en hel del historia bevarat, bland annat en handpump och en ångspruta från sekelskiftet. Räddningstjänstens och Bodens historia går också hand i hand, och att Boden fick sin elitbrandkår var ett av kraven för att kung Gustav V skulle kunna meddela Boden stadsrättigheter år 1919.

Text: KOMM
Foto: Bodens kommuns bildarkiv

Senast uppdaterad: 2023-12-22