Dansare med prideflaggor dansar på medborgarplatsen i Boden.

Här är dansens förutsättningar i Boden

Under tisdagen diskuterades dansens förutsättningar i Boden på ett dialogmöte. Bodens kommun har hittat en ny lokal för dansverksamhet och klargör vilka bidrag som finns att söka för dansföreningar.

Tisdag den 15 oktober hölls ett dialogmöte om dansens förutsättningar i Boden. Med på mötet var tjänstemän från kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen, politiker från kultur-, fritids- och ungdomsnämnden och registrerade dansföreningar i Boden. På mötet diskuterades bland annat tillgången på danslokaler.

Bodens kommun har en plan och ambition att bygga om bowlinghallen längst ner i Medborgarhuset till danslokaler. I samband med en fastighetsöversyn framkom att huset behöver betydande renoveringar innan omställning till danslokaler kan påbörjas. I bästa fall kan man hoppas på byggstart 2023, förutsatt att det inte tillkommer ytterligare förseningar.

Bodens kommun avser att i närtid förvärva en fastighet i centrala Boden där planerna är att inrymma en tillfällig kommunal danslokal. Affären inte helt klar än och därför är det inte möjligt att offentliggöra vilken lokal det rör sig om i dagsläget. Lokalen bedöms ha goda förutsättningar för att passa dansverksamhet,bland annat finns en aktivitetsyta på runt 100 kvadratmeter och lokaler lämpliga för kontor, förråd och fikaförsäljning. Går affären igenom kommer Bodens kommun att förbereda lokalen för dansverksamhet med bland annat dansgolv och speglar, efter konsultation med experter på området och med föreningarna.

– När vi har nyckeln i handen kommer vi bjuda in Bodens dansföreningar till en visning av lokalen, säger Nina Uusitalo, kulturutvecklare på kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen.

Tanken är att lokalen ska bli bokningsbar via kommunens föreningsportal.Registrerade dansföreningar med ungdomsverksamhet kommer ha företräde till lokalen och fria dansgrupper kan boka tid i mån av plats.

– Föreningar som önskar har fortfarande möjlighet att hitta och teckna hyresavtal för en egna aktivitetslokaler för sina verksamheter och kan då ansöka om hyresstöd enligt gällande regelverk. Sandenskolans aula är ett exempel på en lokal som en förening skulle kunna söka hyresstöd för, förtydligar Nina Uusitalo.

Det nya förslaget på kommunal danslokal bedöms som ett bättre alternativ än Sandensskolans aula, bland annat eftersom iordningställandet av lokalen kan göras enklare, billigare och snabbare. Om allt klaffar kan lokalen kanske bli brukbar redan andra kvartalet 2020. När danslokalerna i Medborgarhuset är färdigställda ser kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen stora möjligheter i att inrymma annan verksamhet i fastigheten.

På mötet presenterades även vilka ekonomiska bidrag dansföreningar kan söka. Det handlar dels om hyresstöd till föreningslokaler där registrerade föreningar kan få upp till 65 000 kronor per år, dels om kulturverksamhetsstöd där kommunen har en pott på totalt 890 000 kronor.

Varje år ansöker ett 40-tal föreningar om kulturverksamhetsstöd och ansökningarna handläggs utifrån kriterier som kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har tagit fram. Stödet är till för att stötta kulturföreningar med regelbunden och omfattande kulturverksamhet. Det kan vara föreningar som sysslar med allt ifrån teater, musik eller dans till konst eller kulturminnesvård.

– Vi jobbar utifrån en jämlikhetsprincip på uppdrag från politiken. Vi ska inte särbehandla vissa föreningar utan alla ska behandlas lika. Precis som kommunen i stort har KFU ett kärvt ekonomiskt läge så det finns inte utrymme att tilldela mer medel, säger Alf Wennskog verksamhetsutvecklare på kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2023-12-21