Insikt tummar

Hjälp oss att förbättra vår service

Delta i undersökningen Löpande Insikt.

Löpande insikt är en enkätundersökning som skickas till kunder som haft ett myndighetsärende med Bodens kommun inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

I första hand kommer enkäten att gå ut via mejl, men det kan även ske via telefonsamtal. I enkäten ställs frågor hur kunden upplevt kommunens hantering av ärendet. Genom en frisvarsfråga finns också möjligheten att lämna synpunkter och tips på ur kommunens service kan förbättras. Enkätsvaren går till en, från kommunen oberoende, konsult så svaren är helt anonyma.

Kommunen tar del av resultaten genom en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting ”Öppna jämförelser - Företagsklimat” som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, där jämförs kommunerna med varandra

Senast uppdaterad: 2019-04-02