Äldre kvinna och barn. Kvinnan har hörlurar på sig. De ser på varandra.

Högre lön vid 66 år

Du kan få 12 % högre lön om du är över 66 år och jobbar med barn och elever på utbildningsförvaltningen i Boden. Vi behöver dig som är verksam inom pedagogisk verksamhet och som vill fortsätta utvecklas med barn, elever och kollegor.

Från det år du fyller 66 kan arbetsgivaren höja din lön med 12%. För att du ska få högre lön behöver du ansöka om detta i samband med årsskiftet du fyller 66 år. Löneförhöjningen betalas ut som ett lönetillägg och detta betalas inte ut retroaktivt.

Har du någon av följande befattningar kan du ansöka om förmånen: Förskollärare, förskolepedagoger, barnskötare, fritidspedagoger, resurspedagoger fritidshem, lärare, specialpedagoger, speciallärare, modersmålslärare, kartläggande lärare, studie- och yrkesvägledare, trygghetssamordnare, kvalitetsutvecklare, förskolechefer och rektorer samt biträdande rektor.

Höjningen av lön gäller både dig som är anställd tillsvidare och dig som är tidsbegränsat anställd det år du fyller 66 och tillhör någon av de uppräknade befattningarna. Den högre lönen är en förmån från arbetsgivarens sida och betalas ut som ett lönetillägg. Förändringen gäller från 1 augusti 2017

Vill du ansöka om högre lön kan du kontakta Medborgarservice via kommunens växel hänvisar dom dig till rätt person.

Senast uppdaterad: 2019-01-29