Två personer i stadsparken.

Individens behov i centrum

Likaväl som att vård och omsorg i hemmet ska vara baserad på vårdtagarens behov, förmågor och intressen, ska detsamma nu gälla på våra äldreboenden. Arbetsmetoden kallas IBIC, Individens behov i centrum.

Vid behov av vård och omsorg i hemmet får du en utförlig utredning av vilka behov som ska uppfyllas utöver den grundläggande vården och omsorgen. Nu görs detta även inför och under tiden på ett äldreboende. I kommunen finns totalt 362 boendeplatser som ska ses över parallellt med att alla nyinflyttade på de olika boendena ska få en bedömning utifrån modellen IBIC, Individens behov i centrum. IBIC är en nationell utredningsmetod som rekommenderas av socialstyrelsen och innebär en strukturerad dokumentation för social-tjänsten. Boden är en av få kommuner i landet som utifrån utredningsmetoden IBIC beviljar insatser på särskilt boende. Arbetet genomförs av biståndshandläggarna Helene Karlsson och Kristina Öhman Ahlström. – Vi träffar de boende tillsammans med personal och anhöriga och där får de beskriva vilka vanor och behov de har, vad personen är intresserad av och om det är något de önskar att göra, berättar de.

Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Det ger säkrare överföring och återanvändning av information och gör det också lättare att följa upp då behoven förändras. Att ha tydlig dokumentation ökar vårdtagarnas och deras anhörigas delaktighet. Det gör det också lättare för ny personal att sätta sig in i varje individs behov.

Bastu och bio

Önskemål på meningsfulla aktiviteter som framförs är att få gå till biblioteket eller på dagbio, få bada bastu, handarbeta, fiska eller bara sitta och prata en stund. Det handlar även om önskemål om att få stiga upp och lägga sig när man vill, umgås med andra eller att komma ut i friska luften.

De olika äldreboendena har kommit olika långt och hos vissa är individanpassning en naturlig del i arbetet även sedan tidigare. På en del ställen finns många önskemål, på andra får de göra så mycket roligt att de nästan inte kan komma på något mer.

En av de kommunanställda som har varit med i arbetet med IBIC är Maria Forsberg, undersköterska på Edestrand i Harads. 

– Det finns mycket man kan göra om man tänker på vad de kan istället för vad de inte kan, för att ge en meningsfull vardag. Det ger ofantligt mycket tillbaka till oss som jobbar också att se att de trivs, menar hon. 

Senast uppdaterad: 2019-12-04