Bild på Ingela Arngren - Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 26 2019.

Jag känner mig stolt

Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 26 2019.

Jag känner mig stolt

Jag är en av cirka 2 500 anställda i Bodens kommun som direkt eller indirekt arbetar med välfärdstjänster. Ibland slås jag av att jag faktiskt är en del i något mycket större än mina enskilda arbetsuppgifter.

Jag och alla mina kollegor är med och formar vårt samhälle i Boden, vi arbetar för att samhället ska fungera och utvecklas. Kommunens uppdrag är komplext, vi levererar bland annat rent vatten till våra kranar och vi utvecklar infrastrukturer som ska ge invånare möjlighet att verka och bo i Boden. Vi ger barn och ungdomar omsorg och utbildning och vi tar hand om de äldre som behöver stöd och omsorg. Listan kan göras lång men jag vill egentligen bara att vi alla stannar upp och reflekterar över allt som faktiskt fungerar och att det är många som med stort engagemang försöker bidra till det fina samhälle vi bor och verkar i.

I början av året fick alla medarbetare, som var tillsvidareanställda eller anställda på visstid, i Bodens kommun möjlighet att svara på en enkät om hur de upplever Bodens kommun som arbetsgivare. Vi fick in svar från 1 454 medarbetare vilket är 59% av de som tillfrågades. Av dessa svarade 90% att de totalt sett är nöjda med sin anställning i Bodens kommun, wow, eller hur! Ett till wow är att 97% svarade att de är stolta över det arbete de gör för Bodensarna.
På frågan varför medarbetarna väljer att fortsätta sin anställning i Bodens kommun nämns arbetskamrater, arbetsuppgifter och att göra skillnad för andra som de mest vanliga svaren.

Att arbeta med välfärdstjänster är viktigt, utmanande, roligt och framförallt meningsfullt. Jag är en stolt medarbetare tillika medborgare. Alla verksamheter har sina utmaningar som kan vara svåra emellanåt, men enkäten visar att grundinställningen till Bodens kommun som arbetsgivare är väldigt positiv.

Vi är många som är engagerade och stolta över det vi gör i våra uppdrag, men vi kanske inte uttrycker det så högt. Bodens kommun har och kommer att ha olika rekryteringsutmaningar framöver, men jag och många med mig kan varmt rekommendera nyfikna personer att Våga-prova Bodens kommun som arbetsgivare och oss medarbetare som kollegor.

Jag vill passa på att önska trevlig sommar till alla kollegor som arbeta i Bodens kommun.
Komihåg att vi gör skillnad i olika sammanhang och att allt tillsammans bidrar till det samhälle vi är med och skapar.

 

Ingela Arngren
Personalstrateg,
Bodens kommun

Senast uppdaterad: 2019-06-17