Ryggarna på en grupp unga kvinnor som dansar på en scen i snöfall och blått stråklastarljus.

Kommunen vill trygga dansen för ungdomarna

Dance Direction har meddelat att de avser att lägga ned sin dansverksamhet i Boden. Beslutet drabbar ca 350 dansare, främst ungdomar. "Det är tråkigt att föreningen väljer att avveckla en bra verksamhet. Kommunen fokuserar nu på att det ska finnas annan dansverksamhet för ungdomarna", säger Catarina Ask, ordförande i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

Det var på onsdag 26 juni som kommunen nåddes av beskedet att Dance Direction väljer att lägga ned sin dansverksamhet i Boden. Beslutet innebär att en lång dialog för att skapa bra förutsättningar för dans upphör.

Dialogen har framför allt handlat om lokalfrågan. Föreningen bedriver idag dansverksamhet i en trång källarlokal och därför tecknades i vintras en avsiktsförklaring om att kommunen skulle ordna en bättre lokal i centralt läge. Då avsågs den gamla bowlinghallen i Medborgarhuset, men när lokalerna undersöktes närmare visade det sig att ombyggnationen skulle bli mer omfattande än planerat och ta längre tid. Först behöver taket och övre delen av byggnaden renoveras vilket innebär stora investeringar innan man kan påbörja arbetet med bowlinghallen. Därför har andra lokalalternativ diskuterats.

– Som jag uppfattat det så var vi överens om att den tidigare aulan i Sandenskolan skulle fungera med lite anpassningar. Den kan vi bygga om mycket fortare, säger Staffan Eklund, förvaltningschef för kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen.

Förutom lokalen har parterna även diskuterat ekonomi. I takt med en växande verksamhet har stödet från kommunen ökat, från 11 000 kr för år 2016 till 78 000 kr år 2018. Under det sista året har kommunen dessutom gått in med ett särskilt stöd för att undvika nedläggning av verksamheten.

För år 2020 ger föreningsstödet ca 100 – 150 000 kr plus ett hyresstöd om ca 65 000 kr. Därutöver kan extra medel beviljas för särskilda aktiviteter. Föreningen upplever dock att det stödet är otillräckligt och inte ger någon trygghet för att bedriva verksamhet. Nu signalerar föreningen alltså att verksamheten avvecklas.

– Det är naturligvis väldigt tråkigt, Dance Direction har haft en bra verksamhet som vi har velat behålla i Boden. Nu får vi rikta in oss på att hitta andra lösningar för dansintresserade ungdomar, säger Catarina Ask, ordförande i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

Närmast avser kommunen att bjuda in lokala föreningar till ett dialogmöte för att söka gemensamma lösningar.

Senast uppdaterad: 2019-06-27