Studiebesök för upphandling och kost på Svantes vilt och bär i Harads.

Lokalt vilt till skolkök i Harads

Bodens kommun har inlett ett samarbete med Svantes Vilt & Bär i Harads. Den lokala livsmedelsproducenten levererar viltkött till skola, äldreboenden och hemtjänst i Harads.

Vid fem tillfällen under våren ska Svantes Vilt & Bär leverera vilt till kommunen. Första gången var lördag 6 april då de boende i äldreomsorgen i Harads fick äta älgskav från skogarna i Norrbotten.  

– Det var bra, den var god. Nog är det bättre från Norrbotten, säger Lars Hahto som bor på Edestrand äldreboende.  

Maten tillreds i Harads skolas kök och levereras därifrån även till äldreboenden och hemtjänst i Harads. I maj kommer skolbarnen för första gången serveras lokalt vilt. 

– Ja det är jätteroligt, fantastiskt, att vi kan få levererat produkter som är från Norrbotten och servera det på äldreboenden och så småningom även till skolan. Det här kommer bli jättebra, säger Johanna Lindblad, kostchef på utbildningsförvaltningen. 

 

Samarbetet kom till efter att upphandlingsenheten på Bodens kommun initierat en dialog med Svantes Vilt & Bär. De har alltid lagen om offentlig upphandling att förhålla sig till men lyckades ändå hitta en lösning. 

– Vi har träffats och resonerat om vilket behov vi som kommun har och vad de kan erbjuda. Vi hade inget avtal på vilt sedan tidigare så här såg vi en enorm möjlighet att kunna ta in älg och ren på avtal, säger Sandra Stenman, upphandlare på Bodens kommun. 

Hon och hennes kollegor jobbar på att hitta samarbeten med ännu fler lokala livsmedelsproducenter.  

– Vi kommer också att utöka samarbetet med Svantes inom en snar framtid. Planen är att ta in lokalt vilt till fler skolor och förskolor. Det blir inte särskilt mycket dyrare, priset för lokal älgfärs är nästan samma som ekologisk nötfärs, säger Sandra. 

 – Ja, jag tycker att det är perfekt, branschen tycker om det och renägarna säger “Oh, vad bra att skolbarnen får smaka renkött”, säger Svante Renberg på Svantes Vilt & Bär. 

 

Till grund för detta ligger kommunfullmäktiges beslut om att Bodens kommun ska möjliggöra för lokala leverantörer att leverera närproducerat. Det finns med i den strategiska planen. 

– Det här gör vi för att tänka på klimatet genom att komma bort från långa transportsträckor och upphandla nära och för att stödja de lokala producenterna. Och vi gör det självklart för att kunna servera bra mat, som högkvalitativt viltkött, till våra yngre och äldre. Eftersom det är fullt möjligt att upphandla på ett smart och lokalt sätt så ska vi göra det, säger Claes Nordmark, kommunalråd (S). 

– Vi har ju väldigt lite miljöpåverkan, korta transporter och både ren och älg kommer från Norrbotten, säger Svante. 

 Bildtext: Bodens kommun på studiebesök på Svantes Vilt & Bär i Harads. Från vänster:  Svante Renberg, Svantes, Sandra Stenman, upphandlare, Bodens kommun, Juan Handal, Svantes, Ann-Louise Folkesson  och Johanna Lindblad  från kostavdelningen på Bodens kommun.

 

Vid frågor, kontakta:  

Sandra Stenman, upphandlare, Bodens kommun 
sandra.stenman@boden.se 0921-624 75 

Johanna Lindblad, kostchef 
johanna.lindblad@boden.se 0921-628 22

Senast uppdaterad: 2019-04-24