Lystring ställ - artikel Boden Bild nummer 1 2019

Lystring ställ

Artikel Boden Bild nummer 1 2019. Värnpliktiga har genom Bodens historia varit viktiga spelare. De har framförallt fått nöjeslivet att blomstra.

Under 1900-talets början tjänade en värnpliktig ungefär 50 öre om dagen. Det var en extremt låg lön för den arbetsinsats och tillgivenhet som krävdes. De fick sällan lämna skyddsområdet kring Boden och var tvungna att ansöka om permission för att rösta i allmänna val.

Under första världskriget var det stor brist på bland annat potatis i Sverige. I Boden tog livsmedelsindustrier stora smällar och de värnpliktiga fick istället kålrötter. Det förekom även att soldaterna fick kaffe till maten istället för mjölk.

Värnpliktigas behov av nöjen tas tillvara

I samband med byggnationen av Bodens fästning uppkom den betydande aspekten av de värnpliktigas välbefinnande. Därför uppfördes 1912 en enkel paviljong med syfte att verka som ett soldathem. Paviljongen namngavs efter Kung Oskar den II och i dag säger de flesta OII. Under krigsåren 1914-1918 fanns en stor mängd värnpliktiga i Boden och man märkte då att den dåvarande paviljongen inte räckte till som soldathem så 1925 bekostades en utbyggnad till dess dubbla storlek. I dag är Bodens Soldathem en mötesplats för såväl militär som civil personal.

De första Bodenspelen med Bodenloppet genomfördes redan 1931. Arrangemanget var ett samarbete mellan Norrbottens regemente, I 19 IF och Bodens bandyklubb, BBK. Efter hand utvecklades tävlingarna och när Paglabacken invigdes kunde man genomföra internationella tävlingar i backhoppning där.

På julafton 1939 gjordes ett arrangemang för soldater i forten. I Gammelängsfortet skapades en arbetsgrupp av den dåvarande fortchefen. Deras uppgift var att ta fram ett underhållningsprogram och det innehöll allsång och frågesport. Arrangemanget på julafton blev så omtyckt att det fick fortsätta. En underhållningskommitté inrättades som fick i uppgift att göra ett arrangemang varannan vecka.

Värnplikten i dag

Den 16 juni 2009 lades den allmänna värnplikten ned i fredstid. Värnplikten ersattes med yrkessoldater och det blev valfritt att genomföra sin militära grundutbildning. 2014 togs vissa delar åter i bruk, repetitionsutbildningen och 2017 återinfördes grundutbildningen. Regeringens beslut innebar att Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten kunde tillämpa alla delar av lagen om totalförsvarsplikt: mönstring och värnpliktstjänstgöring i form av grundutbildning och repetitionsutbildning.

Text: KOMM
Foto: Bodens kommuns bildarkiv

Senast uppdaterad: 2023-12-22