En kvinna som står vid en skylt där det står "tomgång max en minut".

Många steg mot en grönare kommun

Att handla ekologiskt, inte stå med bilen på tomgång, minska transporter och inte slösa energi är i dag vardag för många i vår kommun. Detta var dock långt ifrån en självklarhet på 1990-talet. En av eldsjälarna bakom Boden som ekologikommun var Katarina Wennman.

– Allt började egentligen med FNs konferens om miljö och utveckling i Rio de Janerio 1992, där världens stater beslutade att alla länder skulle jobba med Agenda 21, berättar Katarina Wennman.

Efter detta började Sveriges kommuner arbeta för att uppnå de åtaganden som Sverige och övriga stater kommit överens om, och hur de kunde förbereda sig för de nationella krav som förväntades komma. Bodens kommun inrättade 1994 en ny tjänst, ekolog och utredare, som Katarina Wennman hade i 20 år.

Nytt begrepp

– Det var väldigt spännande på många sätt. Hållbar utveckling var ju ett nytt begrepp så mycket tid och kraft fick läggas på att förklara vad det var, hur både enskilda individer och ideella organisationer skulle komma in i det. Samtidigt skulle kommunen sopa framför egen dörr och visa att vi själva gjorde det vi ville att folk skulle göra, minns Katarina Wennman.

När hon tittar i backspegeln i dag kan hon se att många små steg ledde till flera stora. Men just där och då ville hon hela tiden mer.

– Vi var nog aldrig nöjda fast vi gjorde massor. Men idag är jag stolt över att vi vågade ta de här stegen. Vi införde etanolbilar fast det var lite skakigt och inte blev någon succé, men det blev början till biogasen som fordonsbränsle här i kommunen. Vi samarbetade mycket över förvaltningsgränserna mellan tekniska och miljö på kommunen i många miljöfrågor, bland annat för komma tillrätta med algblomningen i Bodensjöarna.

Föregångare

Ett för privatpersoner stort steg var när Bodens kommun införde källsortering i alla hushåll. Hela avfallssystemet ställdes på sin spets när vi inte längre kunde tänka att soporna var kommunens problem. Nu skulle var och en sortera och lämna delar av sitt avfall på återvinningsstationer. Det som i dag är självklart i de flesta av Sveriges kommuner var Bodens kommun tidig att genomföra.

I mitten av 1990-talet togs ett politiskt beslut att ta fram ett antal lokala miljömål - Bodens lokala agenda 21. Kommunfullmäktige tog också ett officiellt beslut att Boden skulle vara en ekologikommun. Detta kvarstår än i dag med ett antal krav på att främja hållbarhet inom allt från jordens resurser till sociala aspekter.

– Från 2000-2010 upplever jag att det här blev mer och mer inarbetat, vi pratade mindre miljö och mer klimat, säger Katarina Wennman.

I dag arbetar hon inte längre i den kommunala organisationen men hon brinner fortfarande för miljöfrågorna som hon anser viktigare nu än någonsin tidigare.

Text: Anna Bergström
Foto: Mats Engfors/ Fotographic

Senast uppdaterad: 2023-12-22