Bodens fästning - artikel i Boden Bild nummer 1 2019

Medborgarförslag som öppnar upp

Göran Honkamaa påpekade för Bodens kommun att buskar hade växt upp på de fem forten. Han föreslog att kommunen skulle kontakta Statens Fastighetsverk. Nu har medborgarförslaget lett till att kommunen och fastighetsverket inlett en dialog om den yttre skötseln av forten, i syfte att vårt kulturarv ska skötas på ett bra sätt.

Sedan 1998 är Bodens fästning byggnadsminnesförklarad. Skyddet omfattar alla fem forten till det yttre. Två av forten, Rödberget och Södra Åberget, ska dessutom bevaras i sin helhet. Bland annat ska samtliga forthjässor vara väl synliga. Ansvaret för förvaltningen ligger hos Statens Fastighetsverk.

Göran Honkamaa noterade att buskar börjat växa upp på forten. Då lämnade han in ett medborgarförslag med innebörden att kommunen skulle kontakta Statens Fastighetsverk (SFV) för att stoppa förbuskningen. Kommunen tog fasta på förslaget och under försommaren träffades parterna i Boden. Kommunen och SFV är helt överens om vikten av att vårt kulturarv sköts på ett bra sätt till glädje både för bodensarna och våra besökare.

Ett konkret resultat av medborgarförslaget är att SFV gör en genomgång tillsammans med sin entreprenör för att säkerställa att skötseln uppfyller skyddsföreskrifternas krav. Under hösten fortsätter dialogen kring forten. Då kommer även representanter för besöksnäringen att bjudas in.

Senast uppdaterad: 2024-01-09